Регіональний еколого-просвітницький центр

Регіональний еколого-просвітницький центр (РЕПЦ) при Дрогобицькому державному педагогічному університету імені Івана Франка створений відповідно до Закону України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» №2818-VI від 21 грудня 2010 року, на виконання Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №577-р.

Мета центру

 • організації на наукових засадах пошукових та прикладних робіт у різних галузях еколого-просвітницької діяльності;
 • освітнього та наукового забезпечення реалізації національної екологічної політики на регіональному рівні;
 • розвитку громадського природоохоронного руху;
 • поглиблення екологічної та природоохоронної підготовки студентів;
 • налагодження зв’язків з вітчизняними підприємствами, установами, організаціями та закордонними інституціями;
 • координації природоохоронної діяльності у регіоні Дрогобицької урбоагломерації;
 • наукового, організаційного та матеріально-технічного забезпечення  навчального процесу студентів.

Головними завданнями центру є:

 • розробка та реалізація наукових і прикладних проектів у галузях екологічної освіти та природоохоронної інформаційно-просвітницької діяльності;
 • співпраця у рамках екологічних проектів з навчальними закладами регіону, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, засобами масової інформації, вітчизняними та закордонними інституціями;
 • проведення навчально-просвітницьких кампаній (надання консультацій) у галузі природоохоронного законодавства, орхуських вимог, сталого розвитку, громадського екологічного руху;
 • проведення навчально-просвітницьких кампаній (надання консультацій) щодо впровадження у господарську діяльність, моделей невиснажливого господарювання та екологічно дружніх технологій (системи очищення комунальних стоків, водопостачання, ресурсозбереження, енергозбереження, використання альтернативних джерел енергії, екологічно невиснажливий спосіб ведення сільського господарства, озеленення територій тощо);
 • залучення студентів, аспірантів ДДПУ імені Івана Франка, учнів шкіл до науково-дослідницької та інформаційно-просвітницької діяльності у сферах охорони довкілля і екологічної освіти;
 • впровадження результатів діяльності РЕПЦ у навчальний процес студентів ДДПУ;
 • створення інформаційної бази даних з досліджуваних проблем;
 • розробка місцевих програм охорони довкілля та моніторингу довкілля;
 • публікація наукових статей за результатами діяльності РЕПЦ;
 • проведення рекламно-інформаційних кампаній та висвітлення діяльності РЕПЦ у засобах масової інформації;
 • організація конференцій, форумів, семінарів за тематикою діяльності РЕПЦ;
 • проведення профорієнтаційної роботи серед молоді.