Міжнародні та Всеукраїнські науково-практичні конференції

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь  у проведенні:

 

 

ІІІ МІЖНАРОДНОЇ  НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ  КОНФЕРЕНЦІЇ

З ПРОБЛЕМ ЗДОРОВ’Я ТА ХАРЧУВАННЯ,

яка присвячується 20-ти річчю біолого-природничого факультету

та 10-ти річчю українсько-бельгійського центру екології та здоровя,

Конференція відбудеться 1920 квітня 2018 р.

у Полонійній Академії в Ченстохові (Польща) 

Інформаційний лист додається.

Інфори лист.doc (72192)

 

 

ІV Міжнародна науково-практична конференція

МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ:

Сучасний СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

БІО- І АГРОЦЕНОЗІВ В УМОВАХ ПОСТІЙНОГО ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ

присвячується 20-ти річчю біолого-природничого факультету

та 10-ти річчю українсько-бельгійського центру екології та здоровя

2426 жовтня 2018 р.

Інформаційний лист додається.

Інформаційний лист ІV Міжн.конф..doc (61440)

 

 

ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н.КАРАЗІНА

ПРЕДСТАВНИЦТВО ПОЛЬСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК У КИЄВІ

ПОЛОНІЙНА АКАДЕМІЯ В ЧЕНСТОХОВІ

УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КОЛЕДЖ VIVES

НЕУРЯДОВА ОРГАНІЗАЦІЯ VZW ORADEA

Біолого-природничий факультет

Шановні колеги!

 

Біолого-природничий факультет Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка готує до друку чергове видання колективної монографії (том 3) «HEALTH AND NUTRITION. HUMAN HEALTH: REALITIES AND PROSPECTS»

Колективна монографія присвячена висвітленню теоретичних та практичних результатів досліджень з проблем здоров’я та харчування в контексті екологічних проблем сучасності.

Публікація статей у колективній монографії англійською мовою.

Заповнення заявки за такою формою є обов’язковим для всіх учасників!

Інформаційний лист додається.

Заявка.doc (74240)

12 – 14 жовтня 2016 року на біолого-природничому факультеті  Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція „Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення”.

У роботі конференції взяли участь понад 100 учасників з провідних наукових установ та вищих  навчальних закладів України, а саме: Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, Національного транспортного університету, Харківського національного університету   міського господарства імені О. М. Бекетова, Національного лісотехнічного університету України, Львівського національного аграрного університету, Запорізького національного медичного університету, Львівського національного університету імені Івана Франка, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Інституту біології клітини НАН України, Інституту екології Карпат, Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму, Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України, загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 28 імені гетьмана Івана Виговського та ін.

Учасниками конференції були також гості з п’яти Європейських країн: Словаччини, Азербайджану,  Російської Федерації, Білорусі та Польщі.

Проблеми наукової конференції висвітлювалися у чотирьох секціях:

Секція 1. „Охорона та раціональне використання природних ресурсів”;

Секція 2. „Моніторинг довкілля”; Секція 3. „Медико-біологічні проблеми та забруднення навколишнього середовища”;

Секція 4. „Біологічна, географічна та екологічна освіта”.

Сучасними науковцями були представлені актуальні питання присвячені стану природних ресурсів, перспективам їх збереження та відновлення. Рекомендовано використання результатів представлених наукових досліджень у навчальному процесі, при проведенні подальших наукових досліджень.

Активними учасниками конференції були викладачі і молоді науковці біолого-природничого факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Статті науковців ввійшли у збірник, який рекомендований викладачам, науковим працівникам, студентам вищих навчальних закладів з метою пропаганди науково-дослідної  роботи з питань збереження та раціонального використання природних ресурсів довкілля.

 Василь Стахів,

 заступник декана з науково-дослідної

 роботи та міжнародної співпраці,

доцент кафедри біології та хімії.