Інформація для абітурієнта

Біологічний факультет
Дрогобицького державного педагогічного університету

запрошує на навчання вступників
на денну та заочну форму.

Основні напрямки освітньо-навчальної та наукової діяльності біологічного факультету:

біологія, хімія, географія, екологія.

До послуг студентів сучасні аудиторії, оснащені навчальні лабораторії,комп’ютерний клас, гуртожиток.
Кращі студенти мають можливість продовжувати навчання в магістратурі та аспірантурі.
Факультет співпрацює із західними партнерами (Польща, Німеччина, Бельгія), програми яких передбачають стажування та продовження навчання за кордоном.
Місця працевлаштування: установи освіти та охорони здоров’я, екологічні служби, санаторіях, органи державної влади та місцевого самоврядування.

Студенти мають можливість пройти заочно навчання в Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (Львів).

 

ДЛЯ ВСТУПУ НЕОБХІДНО ПОДАТИ СЕРТИФІКАТ

Українського центру оцінювання якості освіти (ЗНО) із таких предметів:

 

 • біологія (денна і заочна форми навчання) – українська мова та література (базовий рівень), біологія, математика або історія України;
 • екологія (денна і заочна форми навчання) – українська мова та література (базовий рівень), біологія, географія або історія України;
 • хімія (денна форма навчання) – українська мова та література (базовий рівень), математика, хімія або біологія;
 • географія (денна форма навчання) – українська мова та література (базовий рівень), історія України, географія або іноземна мова (англійська мова).

Випускники медичних училищ, коледжів на напрям підготовки Біологія вступають на скорочений термін навчання (2 роки) без сертифіката ЗНО на основі співбесіди (біологія)

Абітурієнти, які навчаються на підготовчих курсах у ДДПУ ім. І. Франка з природничих дисциплін отримують додатково до 10 балів.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ!

Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою та зарахування поза конкурсом, подають заяви тільки в електронній формі.

Категорії вступників, які повинні подавати документи у паперовій формі під час подання заяви пред’являють особисто:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство
 • свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом (за наявності).

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • Листок з результатами ЗНО (інформаційна картка);
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом (за наявності).
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • Паперову папку-швидкозшивач;
 • Два конверти.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування.

Вступник може подавати тільки копії документів.

Вступник особисто пред’являє оригінали (паспорт, атестат та додаток до нього, сертифікат ЗНО, військовий квиток, інші документи – за особливих умов).

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються!

 
Другий диплом.
Освітній ступінь бакалавр
(дистанційне навчання з курсом практичної підготовки  у лабораторіях Полонійної академії)

Спеціальність: Біотехнологія

Термін навчання – 4 роки.

Полонійна академія в м. Ченстохова (Польща)