Міжнародні та Всеукраїнські проекти

Проект Європейського Союзу

«Інтеграція наукових середовищ польсько-української прикордонної території» 

(The scientific environment  integration of the Polish–Ukrainian borderland area).

Мета проекту: розширення і зміцнення існуючих зв’язків транскордонного співробітництва між науковцями польських та українських університетів.

Виконавці та учасники проекту: науковці, аспіранти, студенти біологічного факультету Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка та агробіологічного факультету Жешувського університету (Польща).

Завдання та напрями реалізації:

– налагодження контактів між українськими та польськими науковцями під час проведення спільних науково-практичних семінарів, конференцій, польових і лабораторних досліджень у галузях екології, біології, сільського господарства;

– проведення наукових розробок рекультивації техногенних територій міст Борислава та Стебника, пошук методів оптимізації деградованих екосистем Дрогобицького регіону;

– закупівля лабораторного обладнання для проведення екологічних досліджень;

– поглиблення транскордонної інтеграції між науковцями, а також місцевими громадами й органами місцевої влади у сфері охорони навколишнього середовища, утвердження засад сталого розвитку, обмін науковою інформацією у галузі новітніх розробок захисту довкілля.