Міжнародні та Всеукраїнські науково-практичні конференції

12 – 14 жовтня 2016 року на біолого-природничому факультеті  Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція „Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення”.

У роботі конференції взяли участь понад 100 учасників з провідних наукових установ та вищих  навчальних закладів України, а саме: Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, Національного транспортного університету, Харківського національного університету   міського господарства імені О. М. Бекетова, Національного лісотехнічного університету України, Львівського національного аграрного університету, Запорізького національного медичного університету, Львівського національного університету імені Івана Франка, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Інституту біології клітини НАН України, Інституту екології Карпат, Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму, Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України, загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 28 імені гетьмана Івана Виговського та ін.

Учасниками конференції були також гості з п’яти Європейських країн: Словаччини, Азербайджану,  Російської Федерації, Білорусі та Польщі.

Проблеми наукової конференції висвітлювалися у чотирьох секціях:

Секція 1. „Охорона та раціональне використання природних ресурсів”;

Секція 2. „Моніторинг довкілля”; Секція 3. „Медико-біологічні проблеми та забруднення навколишнього середовища”;

Секція 4. „Біологічна, географічна та екологічна освіта”.

Сучасними науковцями були представлені актуальні питання присвячені стану природних ресурсів, перспективам їх збереження та відновлення. Рекомендовано використання результатів представлених наукових досліджень у навчальному процесі, при проведенні подальших наукових досліджень.

Активними учасниками конференції були викладачі і молоді науковці біолого-природничого факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Статті науковців ввійшли у збірник, який рекомендований викладачам, науковим працівникам, студентам вищих навчальних закладів з метою пропаганди науково-дослідної  роботи з питань збереження та раціонального використання природних ресурсів довкілля.

 Василь Стахів,

 заступник декана з науково-дослідної

 роботи та міжнародної співпраці,

доцент кафедри біології та хімії.